Vodomerná šachta HUTIRA priemer 1000, V 1300

Kód produktu: 9011013
Záruka: 2 roky
Dodanie do 3 dní
406,8 EUR s DPH / ks
339,000 EUR bez DPH
MJ: ks

Samonosné monolitické šachty určené pre napojenie vodomerov a armatúr vodovodných prípojok.

Technická definícia

Šachta je vyrobená rotačným odlievaním do formy z polyetylénu. Výška 1300, vnútorný priemer šachty je 1000mm. Šachta má integrované nášľapné stupne a je štandardne dodávaná s plastovým poklopom s nosnosťou do 180kg. Vďaka svojmu dizajnu poskytuje dostatok manipulačného priestoru, umožňuje montáž jedného vodomeru a je možné osadiť ju aj do terénu s výskytom spodnej vody bez obetónovania. Otvory prestupov pre potrubie sú štandardne 32mm, ale je možné dodať tesnenia do rozmeru 70mm. Otvory sú umiestnené 200mm nad dnom šachty.

Výhody
  • monolitická konštrukcia z PE – rozdiel oproti lepeným, zváraným plastovým
  • vodomerným šachtám – eliminujeme riziko prasknutia v mieste zvaru
  • vysoká životnosť, odolnosť voči korózií a agresívnemu pôdnemu prostrediu
  • šachta so širokým prielezom a integrovanými nášľapnými stupňami, ľahký a rýchly prístup k namontovaným meracím zariadeniam možnosť montáže niekoľkých vodomerných súprav, prípadne iných zariadení (tlakové nádoby, atď.)
  • dokonalá tesnosť zabraňujúca infiltrácií vody
  • rebrová konštrukcia kotviaca vodomernú šachtu v pôde j*ednoduchá manipulácia vďaka nízkej hmotnosti a závesným oknám
Inštalácia

Plastové monolitické vodomerné šachty je možné inštalovať ako v pochôdznom (do chodníkov alebo na spevnených miestach v triede zaťaženia A15) alebo prejazdnom (chodníky, zóny pre chodcov a porovnateľné plochy, parkoviská pre osobné autá) teréne a však pri dodržaní podmienok triedy zaťaženia B125, rovnomerným obetónovaním šachty. Výkop sa spravidla vykonáva v priemere o 1m väčší ako je rozmer šachty. Zároveň treba brať do úvahy hĺbku prívodných hadíc vody. Pri hĺbke výkopu sa počíta aj s pieskovým lôžkom aby poklop bol minimálne 5cm nad terénom. Vodomerná šachta sa osádza do stredu výkopu na pieskové lôžko o hrúbke min. 20cm, ktoré nesmie obsahovať žiadne kamenivo a iné ostré predmety, ktoré by mohli narušiť plášť šachty. V prípade hydromorfného prostredia je potrebná na dne výkopu betónová doska o hrúbke 20cm, z betónu tr. B10, šachtu ukotviť cez oka do betónovej dosky. Prechody hadíc z PE cez komoru šachty sú urobené cez tesnenie. Po prepojení hadíc v šachte, môžeme realizovať obsyp šachty. Obsyp začíname pieskom do prekrytia hadíc. Ďalšie vrstvy okolo šachty treba rovnomerne zhutňovať aj zeminou o hrúbke 20cm, ideálne vlastnou váhou.

Zaradené v kategóriách

Hmotnost
34 kg
Výška
130 cm
Priemer
100 cm

Obrázky